Llibre del viatge. Una visió del món, un camí cap a la pau. Introducció

Ací publicaré l’esbos del llibre que estic escrivint relatant les principals escenes i refeccions durant el meu viatge que em permeten tindre una imatge del món que vaig travessar en els anys 2015-2016 del calendari occidental i com això va marcar la meua comprensió dels humans, societats i jo mateix, pera qui li puga interessar i per deixar escrita aquesta particular visió per a una comparació en el pas del temps de l’evolució del món. Així com vore una foto antiga permet comparar com era l’escenari fa tants anys amb com és ara.

 

Introducció, perquè

 

Vaig començar aquest viatge amb el principal objectiu d’aprendre d’altres cultures i societats, he acabat el viatge i del que més he aprés és d’altres persones i gents.

Són les gents del camí que han permès que puga transitar la terra de la manera en que ho he fet, aquestos relats no descriuen una travessa a l’àrtic, ni una expedició pel desert del gobi. No és una lluita de l’home contra la natura, és un retrobament de l’home en la humanitat. Allà on hi ha humans al cap i a la fi hi ha ajuda, el bàsic per continuar endavant per sobreviure, i que no has d’arrancar de la natura o carregar en tu del món dels humans. Allà on hi ha gent hi ha cultura, hi ha suport, hi ha una manera de viure, una manera de vore el món, hi ha una societat, una forma de relacionar-se en el món que si aquella gent no hi estiguera allà no existiria. No hi ha gent a la lluna que t’explique com ells entenen les estrel·les, perquè hi ha diferents tipus de neu, com enterren els seus morts i com eduquen els seus fills. Si no hi ha humans no hi ha ningú que et conte res, res en el que comparar en la vida a altres llocs, en la vida a casa. A fora de la terra no hi ha gent, no hi ha persones com tu i com jo que necessiten el mateix que tu i jo per a viure, per a progressar, per a entendre el món. Aquest és un relat de la gent que habita la seua terra.

En aquest relat no pretenc més que transmetre una visió particular del món en un moment determinat a través d’uns ulls concrets, i inspirar a altres a fer el mateix. Amb el que implica per l’anàlisi del món en general, l’estat de la historia en aquest punt i de la humanitat que ha arribat a interaccionar amb mi durant el transcurs dels meus viatges. El conjunt d’humans i gents que fan que aquest món siga com és i que fan possible el particular viatge d’un explorador del segle XXI. Un explorador que no busca descobrir coses noves i misterioses si no donar sentit i perspectiva a tot un conjunt de fets que no han arribat a la cultura occidental de la que vinc. Que no han ressonat encara en les audiències globals, i que tot i així son necessaris per entendre el més profund de nosaltres mateixos, la nostra humanitat comú, global.

Tot el seguit d’aventures i pensaments que continuen no són més que una selecció de fets que posen el focus en un aspecte o altre de la vida, de la forma de viatjar, de la particular visió del viatger de els formes d’organitzar-se que existien en altres parts del món, que són diferents de les nostres, que són similars, que són esperades, que són sorprenents, que ens unixen, que ens separen. Tot el conjunt de fets seleccionats m’han succeït detalladament, només que  a cops modificant lleugerament els detalls per arrivar a una explicació més clara o adient pel que es vol ressaltar, citant a Orwell, Dickens tenia la costum de contar xicotetes mentires per emfatitzar la veritat. Tot plegat te l’objectiu de construir la visió particular de les gents que he trobat i com elles veuen i viuen en el seu lloc al món. A més d’inserir-ho quan puga en la visió del món global que vivim al present i el rol de la gent en ell. Altres viatgers voran de forma diferent els mateixos fets, extrauran conclusions diferents, però que al cap i a la fi compartiran el mateix món, la mateixa humanitat, que ajudaran i inspiraran a altres a buscar la seua particular visió del món.

Aquest viatge no s’ha de vore més que com un llibre de viatges dels que tant s’han escrit, amb la particularitat de que és una visió concreta en un moment concret del món. No pretén més que ser una fotografia de la realitat trobada en les distorsions que les mans del fotògraf afegixen al seleccionar quin pla triar, quin panorama capturar, quina composició crear, quina foto mostrar.

El conjunt de fotografies d’aquest viatger i de molts altres permetrà a un espectador del present i futur ser inspirat i desenvolupar una visió més general de fets i temps particulars que han esdevingut en el món. Ací només obric un altra finestra per la qual mirar, per la qual emmirallar-se i crear el desig d’ixir i descobrir per un mateix quina visió particular el futur viatger s’endurà. Tot per crear un altra visió del món, una nova visió.

Finalment cal ser conscient que en tota aventura, en tot viatge, en tota fotografia, un no és simplement l’espectador, també és actor i és objecte de l’escrutini a realitzar, el que vius, veus, fas t’afecta, et canvia. El que expliques diu del que explica, el que mostres diu del que mostres, la fotografia diu del fotògraf. Per tant al llarg del relat es contaran els canvis i pensaments i visons i reaccions del autor a diferents fets, del perquè han estat causades i el que això diu de la seua pròpia cultura, pensaments, orígens i l’anterior visió del món.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s